Chabad on Campus
Students | Starters | Community


Wat is Chabad on Campus?

Chabad on Campus is dé ontmoetingsplek waar het jonge element van de Joodse gemeenschap in Nederland elkaar ontmoet, relaties ontstaan en vriendschappen voor het leven worden gesmeed.


Wat in 2012 begon als een kleine organisatie die zich heel specifiek richtte op studenten, is Chabad on Campus inmiddels uitgegroeid tot een landelijke community met aparte afdelingen voor studenten, Young Professionals alsook Nederlandse en expat gezinnen. 


De organisatie bestaat uit een jongerenrabbinaat, jongerenwerkers, coaches, studenten-bestuur, stichtingsbestuur, alsook een gevarieerde groep van adviseurs en donateurs die het werk van Chabad on Campus middels advies en financiële steun mogelijk maakt. 


Voor veel Nederlandse en internationale Joodse studenten, young urban professionals en anderen is Chabad on Campus het aanspreekpunt voor vragen die betrekking hebben tot de Joodse identiteit, studie, huisvesting, carrière, relatiekwesties en het ontwikkelen van een sociaal en zakelijk netwerk. 


What is Chabad on Campus?


Chabad on Campus is the place where the young element of the Dutch Jewish community meets, networks are established, relationships develop and friendships for life are being made. 


What began in 2012 as a very small organisation that focused on students, has has grown into a national community with various devisions for Students, Young Professionals as well as Dutch and International (Expat) families. 


The organisation is consists a rabbinate, youth workers, coaches, a student-board, a supervisory board, and a varied group of advisors and donors that enable the work of Chabad on Campus through advice and by providing the financial backing. 


For many Dutch and International Jewish students, young urban professionals and other Chabad on Campus is the address to turn to with questions regarding Jewish identity, study, housing, career, relationship matters and for the development of a social and professional network. Why?

Een gemeenschap bestaat uit onderlinge verbondenheid. Middels een breed scala aan activiteiten beoogt Chabad on Campus om verschillende groepen zoals Joodse studenten, Joodse Young Urban Professionals en andere Joodse gelijkgestemden In de gelegenheid te stellen om elkaar te ontmoeten. De verbreding van het eigen netwerk verrijkt deze Joodse jongeren alsook de gemeenschap. 

Ondanks dat het huidige tijdperk wellicht het best omschreven kan worden in termen als secularisatie en ontzuiling, zijn veel personen juist op zoek naar zingeving. Mensen die hard werken staan ‘s ochtends op met vragen als “Wat is het doel van het leven? Waarom ben ik hier eigenlijk?”. Het zijn dit soort vraagstukken die de religie tracht te beantwoorden. 

Middels een interessante mix van professionaliteit, authenticiteit, maar ook flexibiliteit en toegankelijkheid wil Chabad on Campus deze joodse jongeren in de gelegenheid stellen om contact te maken, naast hun meestal seculiere omgeving, met gelijkgezinden en met hun eigen joodse identiteit, en om zodoende hun eigen levens te verrijken. Voor de Joodse gemeenschap is het bovendien van belang dat mensen zich ermee verbonden voelen, leiderschapskwaliteit en ambitie te ontwikkelen om uiteindelijk ook bestuurdersfuncties te bekleden.

De doelstelling van Chabad on Campus is nadrukkelijk niet het eigen belang van de eigen organisatie an sich, maar dat van de Joodse gemeenschap in de breedste zin van het woord. Veel energie en tijd wil Chabad on Campus steken naast haar eigen activiteiten in het adviseren en of begeleiden van andere Joodse organisaties die beogen om het jongere deel van de gemeenschap te bereiken.


Hoewel het belang van de gemeenschap van groot belang is, zal de intrinsieke waarde van het individu altijd voorop staan. “Individuen zijn er niet voor de gemeenschap maar de gemeenschap is er voor de individuen”.

What?

Chabad on Campus is dé ontmoetingsplek waar het jonge element van de Joodse gemeenschap in Nederland elkaar ontmoet, relaties ontstaan en vriendschappen voor het leven worden gesmeed.

 

Wat in 2012 begon als een kleine organisatie die zich heel specifiek richtte op studenten, is Chabad on Campus inmiddels uitgegroeid tot een landelijke community met aparte afdelingen voor studenten, Young Professionals alsook Nederlandse en expat gezinnen. De organisatie bestaat uit een jongerenrabbinaat, jongerenwerkers, coaches, studenten-bestuur, stichtingsbestuur, alsook een gevarieerde groep van adviseurs en donateurs die het werk van Chabad on Campus middels advies en financiële steun mogelijk maakt. 

 

Voor veel Nederlandse en internationale Joodse studenten, young urban professionals en anderen is Chabad on Campus het aanspreekpunt voor vragen die betrekking hebben tot de Joodse identiteit, studie, huisvesting, carrière, relatiekwesties en het ontwikkelen van een sociaal en zakelijk netwerk. 

 

Als het gaat om voorlichting over het Jodendom maar ook het bespreekbaar maken van verschillende maatschappelijke kwesties zoals vrijheid van religie, Israël, antisemitisme en discriminatie wordt er vanuit de verschillende universiteiten, universiteitsinstellingen alsook de media beroep gedaan op Chabad on Campus. Chabad on Campus is dus ook een zichtbaar element geworden in de belangenbehartiging van de Joodse gemeenschap in zijn geheel. 

 

Chabad on Campus is gelegen op de Zuidas in Amsterdam maar is landelijk actief. Chabad on Campus organiseert activiteiten in de verschillende universiteitssteden, onderhoudt contact met studenten die in heel het land studeren en adviseert joodse jongerenorganisaties, joodse gemeenten alsook functionarissen hoe ook zij hun jongeren, het beste kunnen bedienen. 

 

De financiering van Chabad on Campus is gedeeltelijk afkomstig van betalingen die de deelnemende personen doen alsook een aanzienlijk deel dat wordt gedragen door meer dan honderd Nederlandse particulieren en instellingen die middels een maandelijkse dan wel jaarlijkse sponsoring het werk van Chabad on Campus steunen. 

 

Chabad on Campus wordt breed gedragen in de gemeenschap. Dat is zichtbaar middels de diversiteit aan deelnemende jongeren, de variëteit aan donateurs en de verscheidenheid aan organisaties die gedurende de afgelopen jaren een beroep gedaan hebben op Chabad on Campus dan wel een samenwerking zijn aangegaan. 

 

Chabad on Campus beschikt over een ANBI-status, waardoor financiële giften in principe fiscaal aftrekbaar zijn. De financiële administratie wordt beheerd door WPE Adviseurs & Accountants te Nijkerk. 

How?

De activiteiten en dienstverleningen van Chabad on Campus zijn in te delen in verschillende categorieën: 

    

Religie: Synagogediensten, TefillienClub

    

Sociaal Cultureel: Sjabbat diners, Evenementen rondom Joodse feestdagen, Challah Bake bijeenkomsten

    

Sociaal: Mensa avonden voor studenten, Sociale bijeenkomsten, Groepsreizen

    

Gemeenschap: Pastorale zorg, Sociale zorg, relatiecoaching, Mediation, Carrierecoaching, Huisvesting, Begeleiding voorafgaand alsook het voltrekken van de Choepa (Joodse huwelijken)

    

Educatie: Groepslesses Jodendom, Privelessen Jodendom, Ivrietles, Yiddishles, Lezingen op Universiteiten, Voorlichting & Media Optredens, Wekelijkse Parasja Columns op joods.nl

    

Advisering: Advies aan Joodse instellingen en functionarissen hoe jongeren te bereiken. 

    

Jeugd & Gezin: zondagochtend en woensdagmiddag joodse les in het Nederlands en Engels, Bar & Bat Mitswa begeleiding, Mommy Coaching, Sociaal/cultuele bijeenkomsten voor jonge gezinnen. 

    

Young Leadership: Young Leadership traject

Activiteiten

Sociaal/Cultureel

Sjabbat Diners

Joodse Feestdagen
Challah Bake Events

Religie

   Synagogediensten

   Tefillienclub

Sociaal 

Mensa avonden

Sociale bijeenkomsten

Educatie

Groepslessen Jodendom

Privelessen Jodendom

Ivriet Les

Jiddish Les


Young Leadership

Young Leadership Traject

Studentenbestuur

Dienstverlening

Gemeenschap

Pastorale Zorg

Relatie-coaching

Mediation

Carriere-coaching

Huisvesting

Educatie

Lezingen op uitnodiging

Voorlichting & Media Contact

Advies

Begeleiding & advies jongerenorganisaties

Koosjer Consultancy

Gezin & Jeugd

Bar & Bat Mitsva begeleiding

Zondagochtend Joodse Les

Mommey-Coaching

Sociaal/Culturele bijeenkomsten voor gezinnen